Malá finančná akadémia žiakom približuje komplikovaný svet peňazí hravou formou. Je príkladom moderného projektového vyučovania, ktoré stiera hranice predmetov a smeruje k trendu vyučovania zameraného na praktické zručnosti. 

Základom Malej finančnej akadémie je zážitkové učenie, kreatívna hra „Naše mesto“ a digitálne interaktívne cvičenia, ktoré u žiakov rozvíjajú čítanie s porozumením. Navyše, v podobe pracovného zošita „Kozmix na návšteve“ získavajú žiaci materiál využiteľný aj v domácom prostredí.

Malá finančná akadémia je ukážkou toho, ako môže vyzerať inovatívne vyučovanie, ktoré je pre deti atraktívne. Pestrý vzdelávací obsah je tvorený spôsobom, ktorý učiteľovi pomôže so stimulovaním tímovej spolupráce, kreativity a komunikačných schopností žiakov. Navyše, všetky vzdelávacie materiály sú pripravené tak, aby boli okamžite využiteľné v praxi.

Malú finančnú akadémiu tvorí pestrý digitálny obsah v kombinácii s praktickými tlačenými materiálmi.

Benefity

 • Žiaci rozvíjajú praktické zručnosti
 • Učenie prebieha hravou formou
 • Žiaci sa učia spolupracovať
 • Aktivity rozvíjajú kreativitu a komunikačné schopnosti
 • Herné prvky zvyšujú motiváciu žiakov
 • Žiaci sa môžu vzdelávať aj v domácom prostredí

Obsah vzdelávacích materiálov

 • Rozsiahla metodická príručka s množstvom aktivít
 • Hra “Naše mesto” s komponentami
 • Licencie na sprístupnenie digitálneho obsahu
 • Pravidlá hry
 • Stavebný denník
 • Tímová karta
 • Pracovný zošit “Kozmix na návšteve”
 • Sprievodca